Zakup sprzętu estradowego oraz wyposażenia do organizacji wydarzeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Od października 2021 r. MGOK posiada nowe wyposażenie do organizacji imprez. W skład tego wyposażenia wchodzą m.in.:

  • zestawy nagłośnieniowe;
  • zestawy oświetleniowe;
  • zestawy do transmisji;
  • sprzęt sieciowy;
  • pozostałe zestawy gospodarcze).

Nowy sprzęt estradowy dla Ośrodka Kultury w Margoninie został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zakup wyposażenia stworzy optymalne warunki dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej a także uatrakcyjni oraz wzbogaci ofertę MGOK. Niewątpliwie realizacja tej inwestycji podniesie standard funkcjonowania placówki oraz rozwiąże problemy techniczne z jakimi Ośrodek borykał się podczas organizowanych wydarzeń.