Wróciły zajęcia w MGOK

Od 18 maja wznowiono zajęcia edukacyjne dla dzieci w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie. Przestrzegając obecnych obostrzeń warsztaty odbywają się w mniejszych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Dzieci z wielką chęcią powróciły do zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają im kreatywną formę spędzania wolnego czasu oraz rozwijają ich zainteresowań.

Największą popularnością cieszą się zajęcia z ceramiki, gdzie dzieci przenosząc swoje myśli i emocje na glinę tworzą niesamowite, trójwymiarowe, małe dzieła sztuki. Jest to także swoista forma terapii, która pomaga dzieciom w wyciszeniu się i koncentracji.

Największą radością dla dzieci z wznowienia dodatkowych zajęć jest możliwość spotkania się w gronie kolegów.

fot. B. Wicher
fot. B. Wicher
fot. B. Wicher