Regulamin

Regulamin sprzedaży wejściówek na spotkanie autorskie

Szczyt marzeń – moja droga na K2” Adama Bieleckiego

§ 1

1. Dane kontaktowe:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie ul. Powstańców wielkopolskich 15, 64-830 Margonin, tel.: +48 67 28 46 119, e-mail: biuro@kulturalnymargonin.pl. REGON 572049724, NIP 764-23-50-455. Reprezentowany przez: Dyrektora Łukasza Malczewskiego.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży wejściówek na wydarzenie organizowane przez MGOK Margonin.

3. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

„spotkanie autorskie” – rozumie się przez to spotkanie autorskie „Szczyt marzeń – moja droga na K2” Adama Bieleckiego organizowaną przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie w dniu 28.06.2021r. O godz. 19.00, w sali budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury.

4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej MGOK Margonin, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.kulturalnymargonin.pl

5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „osobie”, rozumie się przez to osobę w każdym wieku zarówno nieletnią jak i pełnoletnią.

§2

1. Spotkanie autorskie jest wydarzeniem kulturalnym o profilu imprezy biletowanej.

2. Organizator udostępnia publiczności 100 miejsc siedzących .

3. Organizator nie przewiduje udziału widzów na miejscach innych niż siedzące.

4. Spotkanie autorskie przewidziane jest jako wydarzenie trwające ok 2 h. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kontroli bezpieczeństwa w sytuacji udziału w spotkaniu osoby ochranianej, dla której przepisy wymagają kontroli osobistej osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

§3

1. Sprzedaż wejściówek na spotkanie autorskie organizowana jest i prowadzona w formie sprzedaży bezpośredniej, w biurze MGOK Margonin w godzinach jego otwarcia.

2. Biuro mieszczące się w siedzibie MGOK przy ulicy Powstańców Wlkp. 15 w Margoninie jest czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

3. Kupujący zobowiązany jest skontrolować wejściówki niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m. in.: zgodności poprawności danych osobowych, daty, godziny, ilości oraz ceny.

4. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, za wejściówki zakupione w biurze MGOK. Faktury VAT będą wystawiane w terminie do 7 dni od daty zakupu.

5. Każda wejściówka jest spersonalizowana i wystawiana na imię i nazwisko posiadacza wskazane przy zakupie. Nie ma możliwości udostępniania wejściówek osobie trzeciej, której dane nie znalazły się na wejściówce. Wejściówka jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości potwierdzającym dane na niej zawarte.

6. Każda osoba chcąca uczestniczyć w spotkaniu autorskim musi posiadać wejściówkę wystawioną na swoje imię i nazwisko wraz z dokumentem tożsamości także przy wejściu na teren wydarzenia.

7. Każda osoba może jednorazowo w danym dniu dokonać zakupu dwóch wejściówek dla siebie oraz osoby dodatkowej.

§4

1. Ceny wejściówek określone są według następującej stawki, 20.00 zł za osobę.

2. Sprzedaż wejściówek prowadzona będzie w dwóch etapach:

– w pierwszym terminie czyli w dniach 23 i 24.06.2021r. tylko dla mieszkańców gminy Margonin tj. osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest kopia pierwszej strony PIT.

– w drugim terminie czyli od 25.06.2021r. (z pozostałej puli wejściówek) dla wszystkich osób również tych nie będących mieszkańcami gminy Margonin.

§5

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży wejściówek na wydarzenie należy kierować na adres e-mail biuro@kulturalnymargonin.pl, bądż pod numerem telefonu 67 28 46 119.

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.kulturalnymargonin.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2021r.