Pałuckie Święto Pyry – w ramach Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwo i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014-2020”