Nowe zalecenia Ministra Zdrowia

Wychodząc naprzeciw kolejnym zaleceniom, jakie związane są ze zwalczaniem koronawirusa (COVID-19) i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania, Minister Zdrowia wskazuje na obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Oznacza to, że od czwartku 16 kwietnia 2020 roku każda osoba poruszająca się po ulicach, poza swoją posesją ma obowiązek zakrywania ust. Dlatego też na moje polecenie spółki gminne od dłuższego już czasu dokonują zakupu maseczek ochronnych. Mimo trudności w ich pozyskaniu udaje się sukcesywnie realizować zakupy.

Mimo, iż obowiązek zakrywania ust i nosa każdy musi realizować we własnym zakresie, za pomocą dostępnych każdemu środków, podjąłem decyzję aby Gmina Margonin uruchomiła począwszy od 10 kwietnia 2020 redystrybucje maseczek wśród mieszkańców. Będziemy się starali dotrzeć do każdego gospodarstwa. Rozpoczynamy od terenów wiejskich i sukcesywnie w kolejnych dniach po świętach będziemy docierać do kolejnych miejscowości. Proszę zatem o wyrozumiałość nawet w sytuacji, gdy ktoś nie otrzyma maseczki, lub też z innych przyczyn nie będzie możliwości dotarcia do gospodarstwa.

Proszę aby nie oczekiwać od osoby roznoszącej przekazania większej ilości maseczek, gdyż ilość ich jest dokładnie taka, jaka jest liczba mieszkańców figurujących w deklaracjach złożonych za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto nawet, gdy z jakiś przyczyn, ktoś nie otrzyma maseczki (przyczyny losowe) ich uzupełnienie nie będzie możliwe. Tych produktów po prostu nie ma na stanach magazynowych. Staramy się na bieżąco uzupełniać ich liczbę. Maseczki będą dostarczane i pozostawiane na płotach posesji lub przy skrzynkach pocztowych

Bardzo proszę o odpowiednie podejście do zaistniałej sytuacji.

/-/ Janusz Piechocki
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin