Morski Oddział Straży Granicznej wystąpi w Margoninie

Mamy ogromną przyjemność przekazać Państwu, iż w tegorocznej edycji IV już Pałuckiego Festiwalu Orkiestr Dętych wystąpi orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Festiwal odbędzie się 3 sierpnia na margonińskim rynku, a orkiestra Morskiego Oddziału SG potwierdził właśnie swoją obecność i jest jedną z orkiestr, które uświetnią całe wydarzenie.

Krótka historia Orkiestry

Początki Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej sięgają roku 1949. Wtedy to powstał pomysł założenia orkiestry dętej w ówczesnej Kaszubskiej Jednostce Wojsk Ochrony Pogranicza. Spośród siedmiu kompanii liczących razem około siedmiuset żołnierzy służby zasadniczej wybrano siedmiu, którzy mieli stworzyć zespół muzyczny. Nie posiadali oni żadnego wykształcenia muzycznego, ale muzyczne tradycje rodzinne i potrafili grać na instrumentach muzycznych. Pochodzili z różnych regionów Polski: ze Śląska, z okolic Warszawy, Lublina, Radziejowa Kujawskiego. Przez dwa lata, odbywając służbę wojskową, przygrywali na uroczystościach wojskowych, a także w kasynie na zabawach. Po ukończeniu służby wojskowej w 1951 roku zespół rozpadł się. Jednak dwóch jego członków, Henryk Kornacki oraz Marian Pawlik, przeszło do służby zawodowej, stając się pierwszą kadrą orkiestry. W listopadzie 1951 roku ukazał się rozkaz powołujący do życia Orkiestrę Kaszubskiej Jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza – późniejszej Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Jednak tworzenie orkiestry nie odbywało się bez problemów i jako pododdział zaczęła ona funkcjonować od marca 1952 roku. I tak rok 1952 uznaje się dzisiaj za rok powstania Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został st. sierż. Andrzej Romanowicz (na zdjęciu z batutą). Nie był on wykształcony muzycznie. Nie pisał instrumentacji. Potrafił grać na trąbce i skrzypcach, lecz nigdy nie pobierał nauk w szkole muzycznej.

źródło: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/orkiestra/historia/1630,Historia.html

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/orkiestra/historia/1630,Historia.html

źródło: MOSG
Fot. Sylwia Holeksa-Wilkowska
Fot. Sylwia Holeksa-Wilkowska