Kolacja wigilijna z Wojewodą

Gościem wydarzenia był nowy wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który po raz pierwszy od momentu powołania odwiedził północną Wielkopolskę

W czwartkowy wieczór odbyła się uroczysta,  świąteczna sesja Rady Miasta i Gminy Margonin. Radni uchwali budżet na 2020 rok, podjęli uchwały między innymi wprowadzające nową stawkę opłat za zajęcia pasa drogowego na cele budowy sieci światłowodowych oraz uchwały dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Po sesji odbyła się uroczysta kolacja wszystkich środowisk samorządowych. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Jerzego Staniewskiego oraz Burmistrza Margonina Janusza Piechockiego do Sali sesyjnej przybyło kilkadziesiąt osób reprezentujących zarówno radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, uniwersytetu III Wieku, związku emerytów, przedstawiciele służb mundurowych z komendantami policji oraz wielkopolski komendant OHP. Tradycyjna kolacja wigilijna miała jednak szczególną oprawę.  Gościem wydarzenia był nowy wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który po raz pierwszy od momentu powołania odwiedził północną Wielkopolskę. To właśnie Margonin stal się celem jego wizyty i głównym punktem programu w czasie wizyty na terenie powiatu chodzieskiego. Zebrani gromkimi brawami powitali wojewodę Mikołajczyka a  burmistrz Janusz Piechocki w życzeniach składanych zebranym gościom podziękował za ich obecność na wigilii i pracę na rzecz samorządu Margonina  a wojewodzie w sposób szczególny za docenienie Margonina i przybycie właśnie do Gminy Margonin. Jednocześnie burmistrz Piechocki apelował aby w swoich zachowaniach mimo dzielących nas różnic politycznych mieć granice i nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

           Spotkanie rozpoczęła młodzież z kółka wokalnego działającego przy Ośrodku Kultury w Margoninie, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i zaśpiewała najpiękniejsze kolędy. Natomiast w swoich życzeniach wojewoda Mikołajczyk dziękował, za zaproszenie i gościnę z jaką spotkał się w Margoninie, podkreślił, że swoją funkcję chce pełnić dla ludzi i dlatego drzwi jego gabinetu pozostaną zawsze otwarte dla wszystkich, bez względu na przekonania polityczne, czy sympatie. Wojewoda prosił także aby zawsze było w nas Boże Narodzenie mające wymiar wspólnoty i radości.  Po wspólnej wieczerzy wojewoda wraz z burmistrzem udali się do Próchnowa, gdzie w pobliskim hufcu OHP wzięli udział w spotkaniu opłatkowym i wigilii młodzieży uczęszczającej do szkoły, wychowawców, kadry ośrodka oraz pracodawców.