Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej

W ramach działania projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie zostanie zakupiony sprzęt estradowy i komputerowy.Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a dzięki temu nastąpi poprawa dostępności do wydarzeń kulturalnych, poprawi jakość obsługi spotkań mieszkańców Gminy Margonin oraz zwiększy jakość organizowanych eventów dostępnych dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego LGR. Z roku na rok Ośrodek Kultury organizuje wiele wydarzeń kulturalnych zarówno lokalnych jak i o zasięgu międzynarodowym. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia czy oświetlenia. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoli dostosować się do obecnie panujących standardów oraz pozwoli udostępniać transmisje z wydarzeń na żywo na naszych kanałach internetowych.

WARTOŚĆ ZADANIA: 138 745,52 zł BRUTTO

Dofinansowanie: 69 372,00 zł BRUTTO

Środki pochodzące z UE: 58 966,20 zł BRUTTO

Projekt zakłada zakup techniki estradowej w skład której wchodzi:

  • zestawy nagłośnieniowe (kolumny aktywne i pasywne, mikrofony, konsole, statywy, przewody);
  • zestawy oświetleniowe (stojaki oraz światła LED sceniczne i ze sterownikiem);
  • zestawy do transmisji (laptopy, aparaty, panel sterowania kamerami, przewody);
  • sprzęt sieciowy (rozdzielacz kablowy do internetu, anteny, routery);
  • pozostałe zestawy gospodarcze (namioty, garaż blaszany, kurtyna sceniczna, krzesła składane, rozdzielnice prądu, wytwornica dymu).

Zakup sprzętu estradowego usprawni organizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Margonin. Celem projektu jest: podniesienie standardów oraz ułatwienie realizacji eventów, zwiększenie dostępu do usług kulturalnych kierowanych do mieszkańców mieszkańców Gminy oraz okolicznych miast, wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i stworzenie warunków do organizowania przedsięwzięć kulturalnych na wyższym poziomie, o szerszym zakresie i większym znaczeniu. Kluczowe działania związane z projektem, to: przeprowadzenie procedury zakupu, ulokowanie zakupionego sprzętu w MGOK oraz wykorzystanie sprzętu do organizacji imprez kulturalnych.