WYSTAWA MALARSTWA JERZEGO OMELCZUKA

26 marca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury „Stara Gazownia” w Margoninie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Jerzego Omelczuka. Artysta przy akompaniamencie muzyki zagranej na żywo przez Państwa Rogińskich namalował na oczach przybyłych na wystawę  piękną naturę przedstawiającą krajobraz lasu. W wernisażu uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Margonin, a także Burmistrz – pan Janusz Piechocki.

Jerzy Omelczuk należy do Światowego Stowarzyszenia Artystów Malującymi Ustami i Nogami (VDMFK), jest również członkiem stowarzyszenia AMUN. Wystawiał swoje prace w Belgii, w Wiedniu, w Filadelfii, brał udział w licznych przeglądach plastyki amatorskiej w Polsce. Nagrodzony za zasługi dla kultury polskiej przez Ministra Kultury i Dóbr Narodowych. Tematyką prac malarskich staje się dla niego pejzaż, martwa natura, studia portretowe, architektura sakralna i świecka. Artysta szuka również inspiracji w literaturze i filmie (np. cykl „Trylogia” inspirowany prozą Sienkiewicza). Obrazy są bogate zarówno w warstwie kompozycji jak i koloru. Nasyconej, pełnej kolorystyce towarzyszy wierność detalu, a nade wszystko tajemnica minionego czasu. Namalował cykl obrazów „Wilki”, inspirowany poezją Jacka Kaczmarskiego, a także wiele innych cykli: „Poczet Prezydentów Polskich”, „Tragedia w Nowym Jorku” , „Moja Wielkopolska”, „Żniwa”, „Portrety koni”.

Jerzy Omelczuk należy do tych artystów, którzy – choć szczególnie uwrażliwieni na formę, kolor i światło – nie ograniczają swej uwagi dla świata jedynie do kręgu swojego malarstwa. Potrafi dostrzec i wyjść naprzeciw potrzebom innych ludzi. Dąży do rozwoju i nieustannie go osiąga, ciągle poszerzając zakres swoich poszukiwań malarskich.

W poniedziałek 31 marca artysta spotkał się także z młodzieżą i dziećmi w szkołach w gminie Margonin, opowiadając o swojej pasji, a także malując obrazy, które następnie podarował szkołom..