O trudnych relacjach polsko-ukraińskich

Spotkanie autorskie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

. Dość licznie zainteresowani mieszkańcy mieli okazję osobiście porozmawiać z autorem wielu ciekawych publikacji na temat relacji polsko-ukraińskich.
Fot. B. Wicher