Uczestnicy

IDA SANAT (Turcja)

Turecki zespół tańca ludowego, składający się z młodych ludzi kochających taniec. Założyciel połączył historię z współczesnością pokazując inny punkt widzenia swoim podopiecznym. Artyści poprzez próby, występy a także spotkania w życiu prywatnym tworzą głęboko zakorzenioną rodzinną atmosferę. Zespół z powodzeniem reprezentuje swoją kulturę na organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą międzynarodowych festiwalach tańca ludowego.

 

KUD Doma Kulture Prijepolje (Serbia)

Zespół powstały w szkole tańca ludowego w Prijepolje, która kontynuuje bogatą tradycję Zespołu Folklorystycznego „Ljubljana Midragović”. Dyrekcja szkoły we współpracy z władzami miejskimi zadecydowało o utworzeniu Zespołu Pieśni Ludowych i Igrzysk Domu Kultury. Dr Zoran Nestrović został wybrany na pierwszego dyrektora, a grupa utworzona po roku 2007 pochodzi od zespołu folklorystycznego Domu Kultury Prijepolje. Największe osiągnięcia to udział w przeglądzie zespołów folklorystycznych Centrum Kultury w programie telewizyjnym „Sljivik” w 2015 roku.

 

CM Pentla (Czechy)

Zespół powstały w 1987 w mieście Boršice, położonym w kraju zlińskim niedaleko Uherské Hradiště. Grupa składa się z młodych ludzi którzy kochają folklor, starających się zachować obyczaje i tradycje Słowacka (cz. Slovácko). Zespół regularnie bierze udział w wielu wydarzeniach w regionie, takich jak Słowacki Festiwal Wina w Uherské Hradiště oraz w Pochodzie Królów w Vlčnov. Grupa bierze też udział w wielu zagranicznych przeglądach zespołów folklorystycznych, m. in. w Słowacji, Belgii, Holandii, Rosji, Węgrzech, Rumunii, Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii, Serbii i Polsce.

 

Zespół Taneczny i Szkoła Tańca Ludowego „Yunist” (Ukraina)

Ukraiński zespół ludowy i szkoła tańca, jednocząca ponad 200 tancerzy, podzielonych na 7 grup wiekowych. Repertuar zespołu jest imponujący, składa się z ponad 50 układów tanecznych. Głównym celem grupy jest zebranie informacji, zrozumienie i dalsza popularyzacja narodowych tradycji i sztuki Ukrainy. Zespół, korzystając z dobrodziejów historii, tworzą choreografie i układy taneczne łączące przeszłość i teraźniejszość swej ojczyzny, a co najważniejsze, pragną uczyć młode pokolenie utalentowanych ludzi by pomnażać i wzbogacać piękno ukraińskiego tańca.

 

KUD „Zelengora” Gacko (Bośnia i Hercegowina)

Grupa „Zelengora” Gacko powstała w 1997 r. jako stowarzyszenie obywatelskie. W składzie posiada ok. 300 członków, podzielonych na 5 grup w zależności od wieku. Zespół pragnie pielęgnować tradycje ludowe, angażuje się w zbieranie zabytków narodowych i posiada bogatą kolekcję artefaktów. Grupa ma za sobą występy podczas wielu zagranicznych przeglądów zespołów folklorystycznych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Grecji, Bułgarii, Turcji i na Węgrzech. Dla zespołu najważniejsze jest zachowanie tożsamości narodowej – sztuka ludowa jest ważną częścią tradycyjnej kultury.

 

Ansamblul „Mugurelul” (Rumunia)

Studencki Zespół taneczny w Cluj-Napoca został założony w 1969 r. przez Prof. Ioan Uţiu. Od 1971 r., stał się rozpoznawalny na studenckich festiwalach; w 1974 r. zespół zdobył najwyższą nagrodę podczas największego festiwalu twórczości akademickiej w sekcji folklorystycznej. Po tym wydarzeniu grupa występowała podczas wielu krajowych i międzynarodowych przeglądów. Tancerze posiadają w swoim repertuarze ponad 40 tradycyjnych układów pochodzących ze wszystkich zakątków kraju: Valea Someşului, Transylvanii, Bihor, Oaş, Codru, Wyżyn Secaşelor, Tîrnave, Făgăraş, Banat, Moldova, Oltenia, Maramureş a muzycy potrafią zaprezentować imponującą liczbę pieśni i przyśpiewek. Wspaniałe kostiumy, w które przyodziani są tancerze, mieniące się wszystkimi kolorami wszechświata uzupełniają piękno występów.

 

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Przodkowianie” (Polska)

Powstał jesienią 2005 r. w Przodkowie. Członkami są uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie, oraz absolwenci szkoły. Zespół swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe, ogólnopolskie i międzynarodowe. Zespół podczas występów prezentuje tańce i piosenki kaszubskie, ukazujący bogactwo i urok folkloru ludowego Kaszub. Piosenki i przyśpiewki wykonywane w języku kaszubskim, tańce regionalne z charakterystycznymi cechami zachowują oryginalne właściwości kroków i figur tanecznych. Podczas występu kapela zespołu używa tradycyjnych kaszubskich instrumentów ludowych takich jak burczybasy i diabelskie skrzypce. Zespół występuje w oryginalnych strojach ozdobionych haftem kaszubskim wykonanym ręcznie przez twórców ludowych z regionu Kaszub.